Vision Factory Oy

Innovaatioprosessin kehittäminen

Mitä?

 • Innostavan, toimivan ja tuloksia tuottavan innovaatioprosessin rakentaminen.
 • Kartoitetaan prosessin toiminnot, toimijat sekä osaamistarpeet.
 • Tutustutaan ekosysteemiajatteluun ja pohditaan, missä määrin organisaation olisi hyvä ottaa käyttöön avoimen innovaation toimintamalleja.
 • Motivoivan innovaatiotoiminnan mittariston rakentaminen

Miksi?

 • Ammattimaisesti rakennettu ja johdettu innovaatiomalli vahvistaa organisaation toimintaa ja kilpailukykyä.
 • Yhteisesti rakennettu prosessi tehostaa organisaation toimintoja ja sitouttaa ihmisiä.
 • Organisaatio saa käyttöönsä selkeän innovaatiomittariston.

Miten?

 • Kartoitetaan ensin organisaation nykytila/ olemassa olevat toiminnot ja työkalut.
 • Suunnitellaan kehittämisprojekti, jonka tavoitteet ja aikataulu määritellään.
 • Toteuttamistapoja voi olla monia riippuen osallistujien määrästä ja aikataulusta.
 • Voimme toteuttaa ohjelman, mihin sisältyy yhdessä tekemistä työpajoissa pelillistämisen keinoin. Käytämme usein uutta BOOST+INNO peliä, joka on tehokas työkalu innovaatioprosessin rakentamiseen.
 • Lisäksi olemme toteuttaneet innovaatioleirejä mm. Cambridgen yliopistossa – leirejä, joiden sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja jotka kestävät 3-5 päivää.

Vision Factoryn Verkkokauppa