Krista Keränen

Krista Keränen

Olen palveluliiketoiminnan ammattilainen. Ammattimaisen palveluliiketoiminnan olennainen osa on, että asiakas/loppukäyttäjä osallistetaan aina mukaan palvelun yhteiskehittämiseen. Lisäksi yhteiskehittäminen on olennainen osa hyvän palveluorganisaation toimintakulttuuria. Ammattimaisesti toteutettu palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen tuottaa myös syvällistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Kerrytin ison osan käytännön osaamisestani toimiessani yhdessä siskoni kanssa Juhlapalvelu Gourmande Oy:n yrittäjänä lähes 20-vuotta. Catering-alalla asiakkaiden osallistaminen ja tapahtumien fasilitointi olivat osa minun jokapäiväistä arkea. Yrityksemme palvelulupaus ”Jokaiseen juhlaan jotakin uutta” haastoi rakentamaan uusia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia lähes viikoittain. Yrityksellämme oli 300-350 asiakastilausta vuosittain. Myimme yrityksemme vuonna 2010.

Tähän mennessä olen vetänyt yli 500 koulutusta, konsultointiprojektia ja työpajaa liittyen palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja vastannut useiden projektien toteuttamisesta. Olen konsultoinnin ja yrittäjyyden lisäksi toiminut lehtorina, tutkijana, projektipäällikkönä, tutkimusjohtajana, yrittäjyys- ja innovaatiojohtajana mm. Laurea-ammattikorkeakoulussa, joka on sekä palveluliiketoiminnan että palvelumuotoilun uranuurtaja maailmanlaajuisesti. Pedagoginen osaamiseni on myös vahva.

Koska halusin haastaa osaamistani syvemmällä tasolla, lähdin 2010 tekemään väitöskirjaa yhteiskehittämisestä, palvelumuotoilusta ja palveluinnovaatioista Cambridgen yliopistoon. Vuonna 2015 väittelin aiheesta. Joku voi tässä kohtaa ajatella, että nyt hairahdin kokonaan teorian puolelle, mutta väitöskirjaprojektin aikana kehitin ja tuotteistin innovatiivisen CoCo Tool Kitin palveluiden kehittämiseen ja lisäksi keräsin väitöskirjani datan pelaamalla CoCo Cosmos-palvelumuotoilupeliä – peliä, joka on voittanut myös innovaatiopalkinnon ja joka on markkinoilla myynnissä ja jonka ympärille on kehittynyt liiketoiminta. Väitöskirjaprojektiin sisältyi yhteistyö 12 suomalaisen organisaation kanssa.

Viimeisimpänä innovaatioprojektina olen kehittänyt Business Finland -rahoitteisen Boosting Innovations Into Business projektin tuloksena Boost+Inno -pelin, joka boostaa innovatiivisten ideoiden kaupallistamisprosessia sekä auttaa hahmottamaan, mistä innovaatioprosessissa/uuden toiminnan kehittämisessä on kyse.

Vahvuuteni on ammatillisen osaamisen lisäksi ihmisten innostaminen ja energisointi.

Ota yhteyttä