Vision Factory Oy CoCo Tool kit 2.0 CoCo Cosmos

CoCo Tool Kit 2.0 – CoCo Cosmos

Mikä on CoCo Cosmos?

CoCo Tool Kitin tarina

Uskomme, että nykypäivän maailmassa suurimpia haasteita ovat asioiden monimutkaisuus ja nopeat muutokset, jotka pakottavat meidät tekemään nopeita päätöksiä. Oman haasteensa tuo mukaan myös meidän ihmisten luonnollinen taipumus katsella asioita omasta, usein melko kapeasta näkökulmasta. On vaikeaa ajatella niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, innovatiivisesti.

Näiden haasteiden taklaamiseksi olemme kehittäneet konkreettisen ja helppokäyttöisen työkalun – CoCo Cosmoksen. Vaikka CoCo Cosmos kehitettiinkin alun perin vastaamaan B2B-yritysten tarpeita, olemme huomanneet sen soveltuvan erinomaisesti myös sekä yksityisen, julkisen, että kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. CoCo Cosmoksia on myyty paljon korkeakouluihin, konsultointiyrityksille, yhdistyksille, yrityksille ja kunnille Suomessa ja kansainvälisesti.

CoCo Tool Kit – CoCo Cosmos kehitettiin Laurea-ammattikorkeakoulussa osana laajaa kolmivuotista Business Finlandin rahoittamaa tutkimusprojektia. Pääkehittäjinä toimivat Krista Keränen, Katri Ojasalo ja Bernhard Dusch. CoCo Tool Kit sisältää myös 4 muuta yhteiskehittämisen työkalua, mutta ne ovat konsultointikäytössä. Kehitystyötä tehtiin yhteiskehittäen liike-elämän toimijoiden, konsulttien, tutkijoiden ja liiketoiminnan opiskelijoiden kanssa. Yksi tärkeimmistä kumppaneista projektissa oli Cambridgen yliopisto. Tervetuloa yhteiskehittämisen innostavaan maailmaan.

Tämä tarina perustuu 2013 kirjoittettuun tarinaan, jonka Krista Keränen ja Katri Ojasalo kertoivat osallistuessaan eurooppalaiseen innovaatiokisaan Tukholmassa ja jonka tuloksena CoCo Tool Kit voitti Capacity Buiding -sarjan.

Mikä on CoCo Cosmos

CoCo Tool Kit 2.0 – CoCo Cosmos on pelillinen palvelumuotoilun työkalu yhteiskehittämiseen.

Sitä voidaan käyttää asiakaspalatteen keräämiseen, piilevien tarpeiden löytämiseen, palvelupolkujen kuvaamiseen, uusien palveluiden/ tuotteiden innovoimiseen ja prosessien kuvaamiseen. Lisäksi se auttaa hahmottamaan monimutkaisia tilanteita eri sidosryhmien näkökulmasta, helpottaa kommunikointia ja tuo esille uusia mahdollisuuksia innovointiin.

CoCo Cosmos on suunniteltu ensisijaisesti palveluntarjoajan ja asiakkaiden yhteyksien hahmottamiseen palveluympäristössä, mutta sitä voidaan myös soveltaa muihin tarkoituksiin. Useimmiten palveluntarjoaja ja asiakas näkevät ja kokevat palvelun eri linssien läpi, joka voi johtaa tyytymättömyyteen puolin ja toisin. Molemmilla voi olla palvelua koskien tarpeita tai esteitä, joita ei ole vielä tunnistettu. Se mitä eri osapuolet pitävät tärkeänä ja mikä mahdollistaa arvon syntymisen heille, voi olla vaikeaa kartoittaa ja ymmärtää. CoCo Cosmos auttaa palveluntarjoajaa kartoittamaan näitä haasteita omasta, asiakkaan ja muiden oleellisten sidosryhmien näkökulmasta ja siten muotoilemaan palveluympäristöä vastaamaan palvelun avulla paremmin sen käyttäjien tarpeisiin.

Tilaa oma CoCo Cosmos täältä

Tarvitsetko lisätietoja? Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää: outi.kinnunen@visionfactory.fi

Voit myös liittyä peliyhteisöömme, jossa jaetaan vinkkejä ja ideoita pelaamiseen liittyen. Co-Creation Games

Vision Factoryn Verkkokauppa