InnoBoost

Innovointipeli InnoBoost

Paranna innovaatio- ja kaupallistamisosaamista pelaamalla InnoBoostia

InnoBoost on pelillinen työkalu, muotoilupeli (Design Game), jonka avulla voi ymmärtää paremmin kaupallistamisprosessia, ja miten edetä kohti innovaation toteutumista. InnoBoostilla pelaaminen vie kaupallistamisprosessin eri vaiheiden läpi ja matkan jokaisessa vaiheessa kirkastetaan tavoitteet, tekeminen ja henkilöt, jotka tarvitaan toteuttamiseen. Pelaaminen tapahtuu korttien avulla, jotka tukevat  prosessin rakentamista.

InnoBoostin tietotausta pohjautuu palvelumuotoilun, innovaatioiden ja yhteiskehittämisen teorioihin ja se on kehitetty yhteiskehittämällä yritysten, start-upien, organisaatioiden ja korkeakoulujen kanssa.

Mitä hyötyä saa, kun pelaa InnoBoostilla?

Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun hengessä olemme kehittäneet peliä koko matkan ajan yhdessä käyttäjien kanssa. Ja tällaista palautetta olemme saaneet:

  1. innovaatioprosessia luodessaan pelaajat eivät vain opi henkilökohtaisesti, kuinka innovaatioprosessi tulee rakentaa, vaan he oppivat myös luomaan sitä yhdessä,
  2. innovaatioprosessista tulee konkreettisempi ja ymmärrettävämpi,
  3. peli synnyttää keskinäistä ymmärrystä,
  4. se opettaa, mitä innovaatioprosessi sekä palvelumuotoiluprosessi tarkoittaa ja pitää sisällään,
  5. se tukee johtajia päätöksenteossa ja
  6. se mahdollistaa koko prosessin tehokkaamman suunnittelun.

Minkälaisissa tilanteissa InnoBoost peliä kannattaa ja voi käyttää?

InnoBoost peli on asiakkaiden ja käyttäjien (ja myös meidän) mielestä parhaimmillaan:

  1. Innovaatioprosessin ja palvelumuotoiluprosessin oppimisessa,
  2. Innovaatioprosessin kehittämisessä sekä tarkastelemisessa
  3. Innovatiivisen idean kehittämisessä  ja tarkastelemisessa, sekä
  4. kaupallistamisen esteiden tunnistamisessa.

Ketkä InnoBoostilla yleensä pelaa, kenelle se sopii?

Yritykset, organisaatiot, korkeakoulut, start-upit – eli ne tahot, keitä innovaatiot ja innovaatioprosessi sekä palvelumuotoilu kiinnostaa.

Pelaaminen:

Pelin kesto on yleensä noin 60-120 minuuttia. Yksi pelisarja toimii 1-6 henkilöllä parhaiten.

Jos sinua kiinnostaa pelilliset työkalut ja muotoilupelit, niin liity peliyhteisöömme joka on avoin kaikille Co-Greation Games.

Lisätietoja Vision Factoryn työkaluista voi kysellä Outilta tai Kristalta.

Vision Factoryn Verkkokauppa