Hyppää sisältöön

Case: MTK Häme

Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen johtama Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeen Elinvoimapolun visualisointi

Linkki asiakkaan kotisivuille: www.julkisethankinnathame.fi ja siellä erityisesti osio: Elinvoimapolku (julkisethankinnathame.fi)

Mikä oli tavoite?

Koko hankkeen tavoitteena oli tukea kantahämäläisten yritysten kykyä ja osaamista kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan julkisen ostajan tarpeita, sekä kehittää kantahämäläisten kuntien valmiuksia toteuttaa ymmärrettäviä ja kestäviä hankintoja. Valmiuksia kehittämällä lisätään alueen elinvoimaa sekä hankintojen kustannustehokkuutta ja tehdään pienhankintoja näkyviksi.

Tavoitteiden pohjalta tarvittiin luoda tiedolla johtamisen visuaalinen mallinnus ja työväline, jota voitaisiin hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja johtamisessa. Tarkoituksena ei ollut tuottaa uutta softaa, vaan käytännönläheinen ja maksuton digitaalinen työkalu sekä etenemisen malli, joka tukee erityisesti pienien ja keskisuurien kuntien ja kaupunkien julkisten hankintojen johtamista, osaamista ja viestintää. Tarpeista syntyi Elinvoimapolku, josta jokainen sitä seuraava voi poimia itselleen tärkeät osa-alueet tarkasteltavaksi ja edetä omaan aikatauluunsa sopivassa järjestyksessä.

Miten tehtiin?

Visuaalisen suunnitteluvaiheen alussa asiakkaan toiveita ja ajatuksia Elinvoimapolun sisällöstä ja rakenteesta kartoitettiin, ja niiden perusteella Vision Factoryn toimijat tekivät polun ensimmäisen suunnitelman. Visuaalinen rakentaminen eteni alun skisseistä ja hahmotelmista kuvien sekä kuvissa esiintyvien hahmojen tarkempaan visualisointiin, joita asiakkaan projektitiimin kanssa hiottiin mahdollisimman selkeäksi ja tarkoitusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelun pohjana oli MTK Hämeen graafinen ohjeistus, joka ohjasi värimaailman valintaa sekä hahmojen muodostumista. Kommenttikierrosten jälkeen kuvasto tuotettiin loppuun sovittuun formaattiin ja luovutettiin asiakkaan käyttöön.

Mitä syntyi lopputuloksena?

Elinvoimapolulle muodostettiin helposti lähestyttävä visuaalinen ilme, jonka avulla polkua on miellyttävä seurata. Luotu kuvasto toimii visuaalisina ja mielenkiintoa herättävinä otsikkoina toiminnoille.

Asiakkaan kommentti/palaute:

Yhteistyö Vision Factoryn kanssa oli vaivatonta aloittaa, olivathan he olleet mukana Elinvoimapolun sisällön suunnittelussa ja ideoinnissa jo projektin aiemmassa vaiheessa. Työ eteni suunnitelmien mukaan ja yhteinen näkemys elinvoimapolun ajatuksesta ja ilmeestä löytyi nopeasti. Uskomme, että visualisoinnin avulla työkalun käyttäjäkokemus on miellyttävämpi, ymmärrettävämpi ja kiinnostavampi.

Valokuvia prosessin ajalta:


Mihin VF:n palveluihin linkittyi, mitä palveluita sisälsi:

Yhteiskehittäminen, visuaalinen suunnittelu ja tarinallistaminen.

Kuka oli VF:ltä mukana projektissa ja missä roolissa:

Hanna Voutilainen

Service Designer
hanna.voutilainen@visionfactory.fi

Tässä projektissa:
Visuaalinen suunnittelu ja toteutus

Outi Kinnunen

Design Director, Partner
outi.kinnunen@visionfactory.fi

Tässä projektissa:
Projektin johtaja

Jaa somessa: