Hyppää sisältöön

Mentorointi & sparraus

Mentoroinnista ja sparrauksesta on tullut tärkeä osa kehittämisprojekteja asiakkaidemme kanssa. Milloin sitten on hyvä ottaa mentorointi tai sparraus osaksi kehittämisprojektia, koulutusta tai valmennusta? Silloin, kun halutaan vahvistaa ja varmistaa tiimien tai yksilöiden oppimista tai edistymistä, tai kun tiimeillä on omat kehitettävät projektit ja yhteisten koulutuksellisten tilaisuuksien lisäksi halutaan varmistaa tiimikohtainen eteneminen.

Mentorointi Vision Factoryssa on yhteistyötä, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista, osaamista, kasvua ja oivalluksia. Mentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, jossa kaikki oppivat ja se tukee erinomaisesti koulutuksia, valmennuksia sekä kehittämisprojekteja, konkretisoiden henkilö- ja tiimikohtaista oppimista. Mentorointi on usein pidempiaikainen yhteinen matka.

Sparraus Vision Factoryssa on ajattelun ja tekemisen tukea, esimerkiksi yksi tunti ajatusten vaihtoa toisen asiantuntijan kanssa. Sparraus on lyhytaikaista, esimerkiksi tiimi voi varata omaan kehittämisprosessiin pari tuntia asiantuntijan kanssa pallottelua ja ajatusten vaihtoa. Sparraus kulkee usein niin, että tiimi esittelee ideat, ajatukset ja kysymykset, joita sitten sparraaja lempeästi haastaa ja kyselee sekä ohjaa tiimiä ajattelemaan ja tekemään päätöksiä.

Sparrauksen voit hankkia itsellesi Vision Factoryn kaupasta. Voit varata 1,5 tuntia kerrallaan sparrausta eri asiantuntijoilta. Sisältöteeman valitset itse, esimerkiksi palveluiden kehittäminen, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, innovaatiot, työpajasuunnittelu ja fasilitointi tai pelillisyys. Mentorointi on usein osana koulutusta, valmennusta tai kehittämisprojektia. Tällä sivulla löytyy esimerkki Ekosysteemikoulu 1.0:n tiimien mentoroinnista, johon voit tutustua ja kysyä meiltä lisää.

Usein koulutuksissa ja valmennuksissa me inspiroidumme, saamme lisää tietoa, mutta konkreettiseksi asia muuttuu, kun rupeat itse toteuttamaan. Ja siinä kohtaa tuki on tarpeen

toteaa Outi Kinnunen  

Ekosysteemikoulu 1.0

Vuonna 2022 toteutimme yhteistyössä Työ 2.0 LABin ja Valtiovarainministeriön kanssa Ekosysteemikoulu 1.0:n, jonka tavoitteena oli ilmiölähtöisesti kehittää asioita yli organisaatiorajojen. Ekosysteemikoulussa tavoitteena oli tuottaa osallistujille valmiuksia, osaamista ja työkaluja ekosysteemitoiminnan kehittämiseen. Ekosysteemikouluun osallistui yhteensä 11 tiimiä julkisen sektorin tai sen rajapinnassa toimivien organisaatioiden edustajista tai yhteiskunnallisista toimijoista.

Osana Ekosysteemikoulun polkua toteutimme kaikille ekosysteemitiimeille mentorointia.

Kukin tiimi sai viisi kertaa ryhmäkohtaista mentorointia asiantuntijalta, jonka tarkoituksena oli tukea ekosysteemin kehittämistä ja tulevaisuuden suunnittelua juuri kyseisen tiimin kohdalla. Mentorointitapaamissa pyrittiin luomaan luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa aidosti kohdattiin ja kehitettiin tiimin asioita. Ekosysteemikoulun vaiheet ja tehtävät loivat keskeiset tavoitteet mentorointisessioille, antaen kuitenkin tilaa ryhmäkohtaiselle etenemiselle ja kasvulle. Ekosysteemikoulu 1.0:n mentorina toimi Outi Kinnunen.

Kommentteja Ekosysteemikoulu 1.0:n mentoroinneista (syyskuu 2022)

Mentoroinneilla oli selkeä paikkansa, erityisesti tuntui, että mentori kuulosteli tarkasti, minkälaista mentorointia ryhmä kaipasi ja kykeni tarjoamaan sitä (sekä neuvoja ja vaihtoehtoisia ajatuskulkuja että henkistä peiliä ja pompotteluseinää).

Hyvää sparrausta sopivan ankaralla kädellä.

Mentoroinnin olivat parhautta, koska saimme pureksia oman ekosysteemimme asioita asiantuntijan kanssa.

Räätälöity tuki oli korvaamattoman tärkeää, saatiin vastauksia juuri meidän haasteisiin.

Lisätietoja mentoroinnista ja sparrauksesta voit kysellä
soittamalla tai laittamalla viestiä Outille.