Hyppää sisältöön

Työpajat & fasilitointi

Työpaja tarkoittaa yhteistä aikaa ja tilaa, joko fyysisesti läsnä tai virtuaalisesti, jossa ryhmä ihmisiä tekee töitä yhteisen tavoitteen eteen. Fasilitoinnilla taas ohjataan, autetaan ja tuetaan toisia ihmisiä kohti haluttua tavoitetta työpajassa ja sillä varmistetaan kaikille tasapuolinen mahdollisuus osallistua ja olla aktiivinen. Fasilitointi on tämän päivän työelämän tärkeä taito.

Työpajan vetämisen tai suunnittelun tarve on yksi yleisimmistä syistä, kun meihin ollaan yhteydessä. Usein tarve liittyy organisaation sisäiseen kehittämiseen, kuten tiimin toiminnan ja tavoitteiden suunnitteluun, henkilöstön osallistamiseen, asiakkaiden ja kumppanien osallistamiseen tai tiedon hankintaan. Tarve fasilitoinnille ja työpajoille kumpuaa usein siitä, että halutaan varmistaa tasapuolinen työpajaosallistuminen kaikille, ja että työpajoissa päästään tavoitteisiin ja käytettävät työpajamenetelmät ja työkalut ovat tilanteisiin sopivia. Tarve voi olla yhdelle muutaman tunnin työpajalle, tai jatkuvalle yhteiskehittämisen mallille.

Tarve fasilitoinnille ja työpajoille kumpuaa usein siitä, että halutaan varmistaa tasapuolinen työpajaosallistuminen kaikille.

Vision Factoryssa fasilitointia ja työpajatoimintaa ohjaa meidän arvolupauksemme – Yhteiskehittämällä vahvempi. Meille on tärkeää, että työpaja tuottaa arvoa sen järjestäjälle. Työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan aiempi työskentely sekä varmistetaan jatkumo työpajan jälkeen. Vision Factoryssa työpajoja fasilitoivat yhteiskehittämisen ammattilaiset.

Näissä asioissa voimme auttaa sinua

  • Tuloksellisen työpajan tai tapahtuman suunnittelu
  • Fasilitoinnin ammattilainen työpajan tai tapahtuman vetäjäksi
  • Tuloksellisen työpajan suunnittelun ja toteuttamisen koulutus
  • Fasilitointitaitojen koulutus

VF, kiitos! Upea tuki toimiston väelle! Aina hyvä ja innostunut tunnelma yhteisissä tilaisuuksissa!

Sairaanhoitajaliiton toiminnan ja palveluiden kehittämisen projekti,
Sairaanhoitajat

Esimerkeistä huokui läpi, että kokemusta on tullut ihan ‘kentällä olosta’ eli tiedät mistä puhut (olisin voinut helposti vielä yhden päivän kuunnella lisää kun ihmiset kysyy ja Outi vastaa).

Opiskelija,
Fasilitointi asiantuntijan työkaluna -kurssi,
Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämä oli huippukoulutus! Outi on todella ammattilainen ja sellainen, joka osaa sen osaamisensa jakaa muille ja pukea sanoiksi. Outin sparraukset olleet todella hyviä! Hyvät materiaalit& asiat mitä läpikäyty.

Opiskelija,
Fasilitointi asiantuntijan työkaluna -kurssi,
Helsingin seudun kesäyliopisto

Opin itsekin uutta ja oli innostavaa seurata miten teet työtä. Ja ilmapiiri oli sellainen, että oli helppo nauraa mutta myös käydä kriittistä rakentavaa keskustelua, koin sen tosi arvokkaana.

Vaasan kaupungin osallistumis- ja vuorovaikutuspalvelun palvelumuotoilu,
Vaasan kaupunki

Ole rohkeasti yhteydessä meihin!
Katsotaan, miten me voimme fasilitoinnin avulla auttaa sinua.