Hyppää sisältöön

InnoBoost

Paranna innovaatio- ja kaupallistamisosaamista pelaamalla InnoBoostia!

InnoBoost on yhteiskehittämisen muotoilupeli, joka auttaa ymmärtämään innovatiivisen idean kaupallistamisprosessia ja sitä, miten edetä kohti innovaation toteutumista. InnoBoostia pelatessa käydään läpi innovatiivisen idean kaupallistamisprosessin eri vaiheet ja jokaisessa vaiheessa kirkastetaan tavoitteet, toiminnot ja henkilöt sekä mittarit, joita tarvitaan toimintojen toteuttamiseen.

Pelaaminen tapahtuu korttien avulla, jotka tukevat prosessin rakentamista. InnoBoost pelilauta sisältää myös tarkastuspisteitä, joiden kohdalla pysähdytään arvioimaan innovatiivista ideaa eri mittareiden avulla, jotta prosessi etenisi parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi InnoBoostin mukana tulee tyhjiä kortteja, joiden avulla pelaajat voivat tarvittaessa luoda uusia kortteja.

InnoBoost pohjautuu palvelumuotoilun, innovaatioiden ja yhteiskehittämisen teorioihin ja se on kehitetty yhteiskehittämällä yritysten, start-upien, organisaatioiden ja korkeakoulujen sekä innovaatio toimijoiden kanssa.

Mitä varten ja kenelle InnoBoost on suunniteltu

 • Ihmisille, jotka haluavat oppia lisää innovointiprosessista ja varsinkin innovatiivisen idean kaupallistamisesta
  • Korkeakoulut (oppilaat, opettajat) ja innovaattorit
 • Innovatiivinen idea on olemassa ja seuraavaksi haluaisit kaupallistaa sen
  • Yritykset start-upeista isoihin yhtiöihin ja muihin organisaatioihin
 • Yrityksellä on tarve muotoilla innovaatioprosessi
  • Yritykset start-upeista isoihin yhtiöihin ja muihin organisaatioihin

Miksi pelata InnoBoostia

 • Opettaa mitä innovatiivisen idean kaupallistaminen tarkoittaa käytännössä
 • Selkeyttää innovaatioprosessia ja luo yhteistä ymmärrystä pelaajien kesken
 • Auttaa ymmärtämään mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa käytännössä
 • Tukee innovaattoreita, päälliköitä ja johtajia innovaatioprosessin päätöksenteossa
 • Auttaa kaupallistamisprosessin tehokkaammassa suunnittelussa

Innovatiivisen idean kaupallistamisprosessia pelaavat eivät ainoastaan opi, kuinka prosessi tulisi. rakentaa, vaan he oppivat myös luomaan sitä yhdessä.

Pelaaminen:
Pelin kesto on yleensä noin 60-120 minuuttia. Yhdellä pelilaudalla mahtuu pelaamaan 1-6 henkilöä.