Hyppää sisältöön

Käytännössä opittuja asioita kehittämisestä

Muotoiluajattelu ja yhteiskehittäminen mahdollistavat uudenlaisen kilpailukykyisemmän liiketoiminnan rakentamisen. Kun sidosryhmiä osallistetaan liiketoiminnan kehittämiseen, saadaan esille paljon hiljaista tietoa, jota on haasteellista kerätä muulla tavalla.  Hiljainen tieto puolestaan auttaa tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä sekä tuo uudenlaista ketteryyttä organisaation toimintaan.

Tuntuu siltä, että usein rakastumme omiin tuotteisiimme. Liiketoiminnan kannalta meidän olisi parempi oppia ymmärtämään asiakkaan tarpeita+haasteita ja kehittää liiketoiminta sekä teknologia tukemaan niiden ratkaisemista.

Jotta oppisimme ymmärtämään asiakkaan tarpeita+haasteita – siis asiakkaan arkea, niin tarvitsemme yhä enemmän yhteiskehittämisen toimintatapoja ja lisäksi ketteriä kokeiluja. Se, että osallistetaan ja kokeillaan ei vähennä tai kyseenalaista asiantuntijuuden/syvän ammattiosaamisen tarvetta – päinvastoin tarvitsemme asiansa osaavia ammattilaisia jalostamaan ideat tuotteiksi.

Jaa somessa: