Hyppää sisältöön

Palveluiden kehitys valmistavan teollisuuden PK-yrityksissä

Asiakas: Teknologiakeskus TechVilla Oy

 

Alkuintro

Kristan oppilaitostausta loi meille jo alussa luottamusta siihen, että hän todella kykenee viemään kehitystyön maaliin huomioimalla erilaisten osallistujien käyttäytymisen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Arvostan hänen sitoutumistaan ja aktiivisuuttaan myös yllättävissä käänteissä. Projektissamme mukana olleet kohdeyritykset kokivat Kristan palvelun soveltuvan erityisen hyvin kehitystyön alkuvaiheeseen, jossa markkinatutkimus ja innovaatiotuotteistamissuunnitelma ei vielä ole valmis. Erinomainen case. Saimme parempaa palvelua kuin odotimme. Kaikki toimi – aina laskutus mukaan lukien. Saimme hyvät raportit ja tilanneseurannat siitä, miten kunkin kohdeyrityksen projektissa edettiin. Vision Factory on mielestäni aktiivinen, mutkaton ja aikaansaavana – ja myös toimeksiantopohjalta toteutettavan työn luottamuksen arvoinen.

Toni Popovic, yrityskehittäjä, projektipäällikkö, TechVilla http://www.techvilla.fi/

 

Asiakastarina

KASKI – Kasvua ja uutta arvoa osaamisella -hankkeessa kehitettiin Uudenmaan teollisuusyritysten palveluja. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2016 – 28.2.2019, ja sitä rahoittivat Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaan liitto sekä KUUMA-kunnat. Projektimme kohdeyritykset olivat valmistavan teollisuuden PK-yrityksiä. Näiden yritysten haasteena oli yritystoimintansa mieltäminen tilauksesta valmistettujen teollisuuskomponenttien näkökulmasta. Niissä ei riittävällä tavalla tunnistettu sitä asiakkaille tuotettua näkymätöntä palvelua, joka ei näy laskulla eikä tilauksessa, mutta, josta kuitenkin aiheutuu työtä. Lähdimme miettimään, pitäisikö näiden yritysten lähteä rakentamaan asiakkaille selkeästi viestittyjä, palvelukokonaisuuksia, jotka pitävät sisällään mahdollisen lisätyön – esimerkiksi lisätyönä tehtävä suunnittelutyö asiakkaalta tulleiden piirustussuunnitelmien modifioinnista tai uudelleensuunnittelusta. Näin aiheutuva lisätyö voitaisiin myös laskuttaa – ja samalla kasvattaa myös liiketoimintaa.

Valitsimme kilpailutuksen kautta Vision Factoryn palvelutarjoajaksemme KASKI-hankkeeseen. Kristan kattava yhteiskehittämisen kokemus ja oppilaitostausta loi meille jo alussa luottamusta siihen, että hän todella kykenee viemään kehitystyön maaliin huomioimalla erilaisten osallistujien käyttäytymisen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tässä hän ylitti odotuksemme – hän todellakin laittoi oman osaamisensa peliin. Hän onnistui saamaan kaikki projektiin osallistuneet yritykset mukaan haastavaan kehittämiseen. Kristan vahvuuksia olivat myös sitoutuminen ja vaivannäkö, hän tarttui nopeasti toimeen ja laittoi hommat pyörimään. Krista oli aktiivinen ja uusia näkökulmia virittävä myös yllättävissä käänteissä, jolloin hänen toimintatapansa auttoi etenemisessä haastavien, ja kohdeyrityksienkin taholla sulatusta edellyttäneiden, työpaja- tai tutkimustulosten ilmetessä.

Olimme itse mukana projektin alkuvaiheessa ja kohdeyrityskohtaisten työsuunnitelman laadinnassa. Tästä Krista jatkoi kohdeyrityskohtaisten projektien toteuttamista toimeksiantopohjalta. Kohdeyrityksistä saamamme palautteen mukaan he olivat erittäin tyytyväisiä hankkeen antiin ja hyödyllisyyteen ja kaikki mukana olleet kokivat saaneensa vastinetta panostuksillensa. He myös kiittelivät Kristaa asiantuntevana kouluttajana, jonka kanssa yhteistyö oli hyvin sujuvaa ja antoisaa. He kokivat Kristan palvelun soveltuvan erityisen hyvin kehitystyön alkuvaiheeseen, jossa markkinatutkimus ja innovaatiotuotteistamissuunnitelma ei vielä ole valmis.

Ainoa asia, minkä koimme jonkinasteiseksi kehittämisaiheeksi oli, että osassa kohdeyrityksistä koettiin haasteelliseksi valita Kristan esittämistä moninaisista reiteistä tai poluista sen kannattavimman. Niinpä ehdotamme, että Krista esittää vain suosittelemansa muutamat reittivaihtoehdot, useiden vaihtoehtoisten reittivaihtoehtojen sijasta.

Erinomainen case. Saimme parempaa palvelua kuin odotimme. Kaikki toimi – aina laskutus mukaan lukien. Saimme hyvät raportit ja tilanneseurannat siitä, miten kunkin kohdeyrityksen projektissa edettiin. Vision Factory on mielestäni aktiivinen, mutkaton ja aikaansaavana – ja myös toimeksiantopohjalta toteutettavan työn luottamuksen arvoinen.

Tarina perustuu Birgit Eskelisen / Redesign Markkinointi Oy:n tekemään haastatteluun Toni Popovicin / Teknologiakeskus TechVilla Oy:n kanssa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirje

    Hyväksyn tietojeni käsittelyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.