Vision Factory Oy

Yhteiskehittäminen ja organisaation muutos

Mitä?

  • Yhteiskehittämisen johtamismallilla ja siihen liittyvillä palvelumuotoilun työkaluilla varmistat, että tuotteesi tai palvelusi kohtaavat asiakkaan oikeat tarpeet.
  • Yhteiskehittämisen prosessi vahvistaa kilpailukykyä ja motivoi henkilöstöä.
  • Johtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta yhteiskehittäminen on tiedolla johtamista – laadullisella, syvällisellä tiedolla.

Miksi?

  • Organisaatio, joka lähtee omaksumaan yhteiskehittämisen pelisääntöjä, saa työkalupakkiinsa täysin uudenlaisia näkemyksiä siitä, miten toiminta kannattaa organisoida ja miten sitä johdetaan.
  • Tuloksena on aidosti yhteiskehittävä organisaatio, joka huomaa muutostarpeet nopeammin ja pystyy uudistumaan tarvittaessa ketterämmin. Myös päätöksenteko helpottuu ja tulee läpinäkyvämmäksi.
  • Toiminnan kehittämisen painopiste muuttuu omien sisäisten asioiden kehittämisestä asiakaslähtöisen kehittämisen toimintamalliin.

Miten?

  • Liikkeelle kannattaa lähteä kouluttamisen näkökulmasta. Kouluttamisen, joka pitää sisällään organisaation oman kehittämisprojektin, jonka avulla pilotoidaan uusia toimintatapoja sekä opitaan samalla.
  • Koulutuksen toteutustapoina voivat olla kehittämisprojektin ohella webinaarit, ns. lyhyet inspiraatioluennot ja työpajat. Lisäksi tueksi voidaan valita henkilökohtainen mentorointi.

Yhteiskehittämisen tohtori talossa

Krista Keränen on yhteiskehittämisen uranuurtaja ja hän on kirjoittanut väitöskirjan yhteiskehittämisestä, palvelumuotoilusta ja palveluinnovaatioista Cambridgen yliopistossa. Linkki Kristan väitöskirjaan:

Vision Factoryn Verkkokauppa